Privacy en Cookie Statement

Ilonka de Geraaf neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Ilonka de Graaf heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Ilonka de Graaf bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Ilonka de Graaf

Ilonka de Graaf kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van Ilonka de Graaf bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Ilonka de Graaf kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Ilonka de Graaf gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Ilonka de Graaf (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden

Ilonka de Graaf kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: Ilonka de Graaf deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Ilonka de Graaf correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Ilonka de Graaf een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ilonka de Graaf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Ilonka de Graaf jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Ilonka de Graaf de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Ilonka de Graaf maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Ilonka de Graaf maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • Ilonka de Graaf maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Ilonka de Graaf inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Ilonka de Graaf de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Ilonka de Graaf heeft hier geen invloed op. Ilonka de Graaf heeft Google geen toestemming gegeven om de via Ilonka de Graaf verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Ilonka de Graaf draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ilonka de Graaf bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Ilonka de Graaf jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Ilonka de Graaf jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ilonkadegraaf.nl. Ilonka de Graaf zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Ilonka de Graaf neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ilonka de Graaf heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Ilonka de Graaf of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Ilonka de Graaf verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Ilonka de Graaf via info@ilonkadegraaf.nl.

www.ilonkadegraaf.nl is een website van Ilonka de Graaf. Ilonka de Graaf is als volgt te bereiken:
Adres: Groeneweg 22, 5541 AH Reusel
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 68838085

Telefoon: 06-20375764

E-mailadres: info@ilonkadegraaf.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ilonka de Graaf, verzoekt Ilonka de Graaf je om zo snel mogelijk contact op te nemen via info@ilonkadegraaf.nl. Ilonka de Graaf zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Ilonka de Graaf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.